Hvorfor Kreativ Fitness?

Vi opfordrer mennesker til at udfordre vanen – for deres egen skyld!

Når du får øje på vanen, og hvad den gør af godt og skidt for dig, bliver du opmærksom på dit eget liv – og overtager styringen. At forandre vaner, der ellers er fasttømrede og urokkelige, virker frigørende, og den kreative indstilling gør det muligt at skabe sig et mere varieret, oplevelsesrigt og positivt liv. Vanen er god at bruge, når opgaver, omgivelser og forudsætninger er, som de plejer, men når de afviger, er det nødvendigt at tænke nyt.

Træn din kreative indstilling

Derfor må alle have en kreativ indstilling til deres liv, deres arbejde, deres hverdag. Når du gennem kreativ træning erfarer, at du altid kan finde en løsning mere, at der altid er et alternativ, bliver du bedre til at håndtere, når der er afvigelser. Det gælder både på arbejdet, i fritiden og i familien. Det gælder, når du skal finde på noget helt nyt, når du skal forbedre rutiner, der fungerer dårligt, eller når du skal håndtere noget uventet i en presset situation. Den kreative tilgang er dit beredskab og dit værn – og vi hjælper dig med at træne den.

Vores træning udvider hjerne og bevidsthed

Når man ikke træner sine mavemuskler, bliver de slappe – for sådan er muskler indrettet – Når man ikke træner sin tænkning, tænker og gør man det, man plejer – for sådan er hjerner indrettet. Kreativ Fitness er lavet til at træne dig i at tænke anderledes. På den måde holder du hjernen i form til den dag, hvor du har brug for at tænke nyt eller forandre noget, der er uhensigtsmæssigt. Mange sidder fast i en rationel tankegang, og ved at lukke op for den kreative, lærer du at bruge og træne en meget større del af din hjerne. Vi lærer dig at arbejde bevidst med din tænkning og du vil opdage, at horisonten udvides og handlemuligheder øges.

Vi styrker arbejdspladsen ved at træne de kreative muskler hos alle medarbejdere

Dygtige medarbejdere er ikke dem, der ”gør hvad de får besked på”, men dem der ”kan tænke selv”. Den gode arbejdsplads har procedurer og beskrivelser af, hvordan man af erfaring ved, at en opgave løses bedst og mest effektivt – men medarbejderne skal være i stand til at tænke og handle selvstændigt i pressede situationer. Derfor er træning af den kreative indstilling nødvendig for alle medarbejdere. Det er ikke alle, der skal udvikle fx nye produkter eller serviceydelser, men de skal alle kunne tænke kreativt – i en fart – når tingene ikke går som forventet.

Vi fremmer samarbejde med vores træning

Den kreative indstilling er samarbejdsfremmende, per automatik. Den, som er nysgerrig og fuld af ideer og tillid, har ikke behov for at holde på sit eget. Den, som er god til at virkeliggøre ideer, tør godt at skabe noget ”forkert”, fordi man altid kan lave en anden. Den kreative person evner at gå i samarbejde med andre mennesker i åbenhed, tillid og respekt. Vi tror på den slags kreative samarbejder, mere end vi tror på kontrol, test og registrering. Og vi tror på, at man godt må lave fejl og få ”unyttige” ideer, fordi de ofte er brændstof til de rigtig gode og nyskabende løsninger. Derfor hjælper vi jer med at udvikle jeres kreative indstilling i fællesskab.

Vi hjælper mennesker med at overtage styringen i deres eget liv

Den, der er god til at se mange muligheder og løsninger, vakler ikke, når noget mislykkes, for han ved, at der altid er endnu en vej ud. Sådan er den kreative indstilling et værn mod stress, perfektionisme og effektivisering, fordi den tilbyder ”en vej ud”: Der er altid en alternativ løsning. Vi hjælper mennesker med at ”brede horisonten af muligheder ud”. Det giver en oplevelse af personlig vækst.

Vi arbejder for et kreativt samfund – i alle lag

Vi tror på, at et samfund, der består af kreative mennesker, giver dynamik, udvikling og optimisme i relation til arbejdspladser, politik og demokrati. Vi tror at det er svært at styre, men til gengæld er det et frygtløst og positivt samfund. Her har folk har taget deres liv i egne hænder, forholder sig åbent og nysgerrigt til deres verden og til hinanden, og tror på, at de kan gøre en forskel.