Træn din kreativitet – se nye vinkler

Se videoen 3:29  og lav selv opgaven bagefter. Kreativ problemløsning kræver, at vi kan se et problem fra mange vinkler – og meget gerne fra nogle utraditionelle vinkler. Det kan vi træne ved at forestille os, hvordan andre ville se på en given problemstilling.

 

Opgave

  1. Skriv din udfordring ned
  2. Hvordan ville X mon løse den?
  3. Gartner, professor i kernefysik, mand på 2,15 m, et lille barn
  4. Du kan også eksperimentere med andre profiler – alt kan bruges.